Logo

GRAFIK DYŻURÓW

:: Strona główna > Historia zmian

HISTORIA ZMIAN

Sprawdź nowy program Grafik Dyżurów Pro
+ dodano
* zmieniono/poprawiono
- usunięto

wersja 3.20 [18.09.2023]  
 
+ możliwość układania grafików na rok 2024
* zakres przetwarzanej listy pracowników podczas generowania rozkładu pracy
+ nowa zmienna: @_prac_normatyw_bn - miesięczny normatyw pracownika z pominięciem nadpracowania/niedopracowania z poprzedniego miesiąca
* sposób usuwania pracownika
 
wersja 3.10 [05.09.2022]  
 
* błąd uniemożliwiający, w specyficznych przypadkach, otwarcie utworzonego grafiku
+ wykazywanie na wydrukach pracowników mających wystawione dyżury lub wolne, którzy zostali usunięci lub przesunięci do innych grup
+ możliwość układania grafików na rok 2023
* algorytm rozdzielania godzin nadliczbowych pomiędzy 50% i 100%
 
wersja 3.01 [04.11.2021]  
 
+ możliwość układania grafików na rok 2022
 
wersja 3.00 [04.11.2020]  
 
+ możliwość układania grafików na rok 2021
+ nowy typ urlopu: rodzicielski
* wstawianie dyżuru za pomocą nazwy krótkiej pracownika
* dodawanie wolnego zatwierdzane klawiszem [Enter]
 
wersja 2.91 [25.11.2019]  
 
+ możliwość przypisania domyślnych parametrów grupy niezależnie do każdej z nich
+ możliwość zmiany kolejności grup
* przenoszenie nadpracowań pomiędzy miesiącami
 
wersja 2.90 [02.10.2019]  
 
+ możliwość układania grafików na rok 2020
+ automatyczne, okresowe (co kwartał) tworzenie archiwum z plikami użytkownika
* narzędzie odzyskiwania danych pracowników z kopii zapasowej
 
wersja 2.81 [25.10.2018]  
 
* logowanie za pomocą hasła
* algorytm automatycznego rozdzielania dyżurów w zakresie dyżurów "8"
 
wersja 2.80 [17.05.2018]  
 
+ możliwość układania grafików na rok 2019
+ możliwość automatycznego usuwania plików wydruków wygenerowanych na podstawie szablonów
* zapis danych pracowników w formacie utrudniającym odczytanie danych postronnym osobom
+ nowa zmienna: @_prac_suma_so - ilość godzin dziennych wypracowanych w soboty
+ pokazywanie w podsumowaniu w oknie głównym godzin dziennych wypracowanych w soboty
* algorytm automatycznego rozdzielania dyżurów
* działanie zmiennych: @_suma_wypr, @_prac_suma_ab
 
wersja 2.70 [12.10.2017]  
 
+ możliwość układania grafików na rok 2018
 
wersja 2.63 [31.07.2017]  
 
+ nowa zmienna: @_dyzur_oddo_g - godzina rozpoczęcia oraz zakończenia dyżuru, z uwzględnieniem godzin nadliczbowych
+ nowa zmienna: @_dyzur_ile_dyz_g - czas trwania dyżuru łącznie z godzinami nadliczbowymi (przypisany do dnia, w którym rozpoczął się dyżur)
+ możliwość zmiany kolejności grup pracowniczych (przeciąganie myszką)
+ możliwość zdefiniowania sposobu automatycznego rozpisywania dyżurów "8" (menu: Pracownicy > Edytuj > Automat)
+ nowa zmienna: @_miesiac_ile_dni - ilość dni w bieżącym miesiącu
+ możliwość sortowania pracowników w obrębie znacznika <_prac></prac>
 
wersja 2.62 [15.12.2016]  
 
+ nowa zmienna: @_dzien_ile_dyz - ilość rozpisanych dyżurów w danym dniu
* wstawianie dyżuru poprzez przeciągniecie pozycji z listy pracowników
 
wersja 2.61 [20.10.2016]  
 
* kopiowanie przeciąganego dyżuru
* wyświetlanie dyżurów w oknie Właściwości dnia
* odświeżanie normatywu grupy
 
wersja 2.60 [27.07.2016]  
 
+ nowa zmienna: @_prac_reczna_korekta_normatywu
+ nowy typ wolnego: wynikający z 5-dniowego tygodnia pracy
- trzy "stałe" (bez możliwości edycji) szablony wydruków istniejące w menu Wydruki
- oddzielne okno z listą pracowników
+ Panel (klawisz F4), do którego przeniesione zostały listy Grup i Pracowników
+ możliwość przeciągania pracowników bezpośrednio z listy na grafik
* działanie programu gdy użytkownik wprowadzi zerowy normatyw miesiąca
 
wersja 2.50 [07.10.2015]  
 
* możliwość układania grafików na rok 2016
+ nowe typy urlopów: ojcowski i tacierzyński
+ przy dodawaniu urlopu wypoczynkowego, pomniejszanie w pierwszej kolejności godzin urlopu z poprzedniego roku
+ możliwość przywrócenia wcześniej zablokowanych pracowników (menu: Pracownicy > Lista)
+ możliwość zmiany kolejności pracowników na liście w oknie głównym (menu: Pracownicy > Lista)
+ okno z listą pracowników (menu: Pracownicy > Lista), z którego można przeciągać pracowników na kalendarz (by dodać dyżur)
+ zmienna: @_dyzur_zmiana pozwalająca wstawić do wydruku w miejscu dyżuru nazwę zmiany, w której on się zaczyna
+ czas trwania dopracowania w miesiącu kończącym okres rozliczeniowy dopasowany do normatywu pracownika
+ możliwość zdecydowania kiedy mają być automatycznie rozdzielane dopracowania
* błąd pojawiający się podczas usuwania dyżuru w zakresie urlopu
 
wersja 2.40 [24.09.2014]  
 
* możliwość układania grafików na rok 2015
* lista grup w oknie edycji danych pracownika przeniesiona na dedykowaną zakładkę
* zapis świąt użytkownika bez względu na obecność dyżurów
+ możliwość określenia jaki typ urlopu pomniejsza normatyw
+ możliwość przypisania pracownika do kilku grup jednocześnie
* wyznaczanie czasu trwania części dyżuru wypadającej poza "nocą"
 
wersja 2.30 [16.10.2013]  
 
+ zmienna: @_dzien_uwagi pozwalająca wykorzystać na wydrukach notatki przypisane do dnia
+ możliwość kopiowania istniejących dyżurów poprzez przeciąganie ich z wciśniętym klawiszem Control [Ctrl]
+ zmienne: @_prac_urlop_wyp_poz, @_prac_urlop_wyp_poz_pop_rok, @_prac_urlop_wyp_poz_ten_rok, pozwalające wykorzystać w wydrukach dane o urlopie wypoczynkowym pozostałym do wykorzystania: całkowitym, z poprzedniego roku oraz z bieżącego roku,
* możliwość układania grafików na rok 2014
+ zmienna @_read_all_groups, dzięki której na niektórych wydrukach mogą być pokazywane również dyżury pełnione w innych grupach przez członka bieżącej grupy (dotyczy pracowaników pracujących w ciągu tego samego miesiąca w ramach różnych grup)
 
wersja 2.25 [17.07.2013]  
 
+ możliwość wyzerowania nadgodzin automatycznie przeniesionych
+ możliwość ręcznego przeniesienia nadgodzin
* błąd pojawiający się podczas automatycznego rozpisywania dyżurów
+ nowy typ urlopu "okolicznościowy"
+ możliwość określenia indywidualnego normatywu miesięcznego dla pracownika
* wydruki dostępne z poziomu menu: Wydruki
 
wersja 2.24 [10.04.2013]  
 
* algorytmy zapisu danych mogące mieć wpływ na stabilność działania programu
* możliwość wpisania większej ilości godzin urlopu rehabilitacyjnego
* widoczność niektórych okien podczas pracy na wielu monitorach jednocześnie
 
wersja 2.23 [23.07.2012]  
 
* wyliczanie godzin nocnych
 
wersja 2.22 [10.04.2012]  
 
* zmieniony algorytm zapisu danych pracowników
 
wersja 2.20 [04.02.2012]  
 
+ nowy typ urlopu "za pracę w święto" oraz zmienna @_dzien_kto_wolne_s
* błędy mogące mieć wpływ na stabilność działania programu
+ możliwość ustalenia zalecanych liczebności obsad na poszczególnych zmianach
+ możliwość oznaczenia dyżuru jako "na życzenie" (tak oznaczony dyżur staje się nieprzesuwalny i możliwy do usunięcia dopiero po potwierdzeniu)
* godziny podane podczas dodawania dyżuru jako nadliczbowe nie są przenoszone na następny miesiąc
* zmienna @_dyzur_nadgodz_100 została zamieniona na @_dyzur_100_nadgodz
* zmienna @_dyzur_nadgodz_50 została zamieniona na @_dyzur_50_nadgodz
 
wersja 2.12 [18.11.2011]  
 
* błąd pojawiający się podczas uruchamiania programu
 
wersja 2.11 [05.11.2011]  
 
+ możliwość rozpisywania dyżurów na 2012 rok
+ nowe zmienne: @_dzien_nazwa oraz @_dzien_nazwa_krotka umożliwiające wstawienie do wydruków nazwy dni: pełnych (np. wtorek) oraz skróconych (np. Wt)
+ nowa zmienne: @_dzien_kto_wolne_1, @_dzien_kto_wolne_7
* wybór urlopu "na żądanie" zmniejsza ilość pozostającego do wykorzystania urlopu wypoczynkowego
 
wersja 2.10 [30.04.2011]  
 
* błąd mogący w niektórych przypadkach powodować utratę danych pracowników
+ nowy typ urlopu: "na żądanie"
 
wersja 2.01 [08.01.2011]  
 
+ możliwość przypisania parametrów grupy pracowników, mających wpływ na wymiar normatywu, niezależnie dla każdego miesiąca
 
wersja 2.00 [21.12.2010]  
 
+ dodany szablon wydruku "Karta ewidencji czasu pracy 3"
+ możliwość łatwiejszego usuwania urlopów poprzez opcję Usuń (tak jak w dyżurach)
* błąd pojawiający się po dodaniu pierwszej grupy pracowników
* wyświetlanie na wydrukach dni wolnych za pracę w niedzielę lub w sobotę
+ możliwość umieszczenia notatki dodanej do dyżuru na wydruki (zmienna: @_dyzur_uwagi)
+ możliwość dodania krótkiej notatki do dodawanego dyżuru
+ do dni ustawowo wolnych od pracy dodane święto Trzech Króli (6 stycznia)
+ automatyczne rozpisywanie dyżurów wg podanego schematu
* graficzny wykres dyżurów dla wybranego dnia uwzględnia nadgodziny
 
wersja 1.93 [01.10.2010]  
 
+ możliwość rozpisywania dyżurów na 2011 rok,
+ możliwość podglądu dyżurów wstawionych w danym dniu na linii czasu,
+ zmienna: @_zmiana_nazwa - nazwa zmiany,
+ możliwość określenia nazwy zmiany,
* logowanie do programu za pomocą hasła,
 
wersja 1.92 [22.02.2010]  
 
+ zmienna: @_prac_etat - wymiar etatu
+ zmienna: @_prac_nadpr_z_poprz_mies - nadpracowanie/niedopracowanie z poprzedniego miesiąca
* błąd powodujący brak możliwości dodania dyżuru zaczynającego się o północy podczas gdy zmiana zaczyna się przed północą,
* poprawiono wyświetlanie na wydrukach godziny gdy dyżur kończy się o północy,
* wyświetlana wartość urlopu wypoczynkowego pozostającego do wykorzystania uwzględnia również ilość z poprzedniego roku,
 
wersja 1.91 [31.12.2009]  
 
+ nowy szablon pozwalający wydrukować listę pracowników z ich danymi teleadresowymi,
+ możliwość zdefiniowania dodatkowych danych pracownika (np.: pesel, wykształcenie, itp) oraz odpowiednie nowe zmienne: @_prac_pesel, @_prac_wyksztalcenie, @_prac_kursy, @_prac_inne1, @_prac_inne2, @_prac_inne3
* błąd związany ze zmianą normatywu po dokonaniu edycji danych grupy
+ zmienna: @_prac_normatyw_bu - normatyw pracownika wyliczany jako normatyw miesięczny - ilość rozpisanych dni wolnych x czas trwania dyżuru "8"
+ zmienna: @_zmiana_symbol[_nr_zmiany] - wyświetla symbol dyżuru całozmianowego dla wybranej zmiany
+ zmienna: @_dyzur_wolne_symbol - wyświetla symbol dyżuru lub wolnego, w zależności od tego co jest wpisane w danym dniu,
 
wersja 1.90 [18.11.2009]  
 
+ możliwość rozpisywania dyżurów na 2010 rok,
* symbol wolnego/urlopu może składać się z 2 znaków (dotychczas z jednego),
+ możliwość przenoszenia dyżurów i wolnych pomiędzy grupami razem z przenoszonym pracownikiem,
+ możliwość określenia danych adresowych firmy - użytkownika programu oraz mozliwość ich wykorzystania jako zmiennych w szablonach
* błąd powodujący błędne naliczanie normatywu pracownika przy dyżurach nocnych dłuższych niż 12 godz.
* błąd powodujący dublowanie dyżurów na wydruku "Rozkład pracy", w przypadku gdy czas trwania Dopracowania równał się czasowi dyżuru "8"
+ możliwość nadania własnej nazwy dla wolnego i wykorzystanie jej jako zmiennej: @_wolne_nazwa
+ nowy szablon wydruku: Rozkład pracy - podsumowanie
+ nowe zmienne: @_wolne_typ_ilosc, @_prac_ile_dyz_wol, @_prac_ile_dyz, @_prac_ile_wol
 
wersja 1.82 [01.09.2009]  
 
+ możliwość określenia symbolu dyżuru "innego" (o nietypowym czasie trwania)
+ możliwość zaznaczenia miesiąca, który rozpoczyna okres rozliczeniowy (dla okresów dłuższych niż 1 miesiąc),
* przenoszenie nadpracowanych godzin pomiędzy kolejnymi miesiącami,
 
wersja 1.81 [13.08.2009]  
 
* stabilność działania w systemie Windows 98,
+ nowe zmienne związane z urlopami,
* wygodniejsze w obsłudze okno "Dokumenty skojarzone",
+ możliwość dodawania dyżurów za pomocą skrótu klawiaturowego: [Shift] + "Nazwa krótka" pracownika,
* przenoszenie nadpracowanych godzin pomiędzy kolejnymi miesiącami,
+ autmatycznie tworzona nazwa krótka w trakcie dodawania nowego pracownika,
* błąd związany z wyliczaniem nadgodzin,
+ dodano nowy szablon wydruku: Lista obecności,
+ dodano nowy typ urlopu: rehabilitacyjny,
+ możliwość traktowania wszystkich dni jako powszednie,
+ możliwość zliczania dyżurów nocnych przypadających w święto jako dyżury świąteczne,
 
wersja 1.80 [03.02.2009]  
* błąd powodujący utratę danych niektórych pracowników,
+ możliwość określenia godziny rozpoczęcia doby,
+ ostrzeżenie podczas wstawiania dyżuru na zmianie zastrzeżonej przez pracownika,
 
wersja 1.70 [19.09.2008]  
+ możliwość automatycznego rozdziału dyżurów "8",
+ możliwość określenia rodzaju stanowiska niezależnie dla każdego pracownika (np.: Pielęgniarka, Wolontariuszka, Stażystka, Oddziałowa, Zastępca oddziałowej, itp.)
+ nowe zmienna: @_prac_stanowisko (@_worker_occupation) - zamieniana na stanowisko zajmowane przez pracownika,
+ możliwość traktowania nadgodzin jako 100%, powiązanych z dyżurem trwającym 0:00 godzin (tzw. dodatkowy dyżur - cały liczony jako nagodziny).
+ nowe zmienne: @_prac_suma_wypr_bn (@_worker_all_sum_wo) - sumaryczna ilość godzin wypracowanych w wybranym miesiącu bez godzin nadliczbowych; @_prac_suma_dyzur_bn (@_worker_duty_sum_wo) - sumaryczna ilość godzin, przypadających na dyżury, wypracowanych w wybranym miesiącu bez godzin nadliczbowych; @_prac_roznica_normatyw_pracownika_bn (@_worker_diffrence_worker_normative_wo) - różnica pomiędzy ilością godzin wypracowanych a normatywem miesięcznym pracownika bez godzin nadliczbowych
+ możliwość zaznaczania dni wolnych za pracę w sobotę lub święto w szablonach "Karta ewidencji pracy": @_wolne_ile_1 - wolne za pracę w święto; @_wolne_ile_7 - wolne za pracę w sobotę
 
wersja 1.65 [15.02.2008]  
+ dodany nowy wydruk "Karta ewidencji pracy pracowników 2" (cały dyżyr jest uwzględniany w dniu, w którym się zaczął),
+ dodany nowy wydruk "Karta ewidencji pracy 2" (cały dyżyr jest uwzględniany w dniu, w którym się zaczął).
 
wersja 1.64 [11.12.2007]  
 
* błąd wymuszający podawanie pełnych godzin: rozpoczęcia zmiany oraz czasu trwania zmiany.
* błąd związany z "przesuwaniem" się kalendarza.
 
wersja 1.63 [11.10.2007]  
 
* kilka drobnych błędów.
 
wersja 1.62 [27.08.2007]  
 
* błąd uniemożliwiający ułożenie grafiku w miesiącu listopadzie,
* wyświetlanie symboli urlopów na wydrukach,
+ zmienna: @_dyzur_wolne_ile - ilość godzin dyżuru lub wolnego, jeśli jest ono wstawione
+ zmienna: @_prac_suma_dyzur - sumaryczna ilość godzin, przypadających na dyżury, wypracowanych w wybranym miesiącu
* wydruk oparty na szablonie "Karta ewidencji pracownika",
* błędne podawanie ilości "nocy" w wydruku "Rozkład pracy" (błąd występował w przypadku podania czasu trwania godzin "nocnych" innego niż 8 godzin),
 
wersja 1.61 [23.07.2007]  
 
* błąd powodujący podawanie na wydrukach złej ilości godzin nocnych,
* błąd powodujący brak automatycznego przenoszenia nadpracowań na kolejny miesiąc.
 
wersja 1.60 [15.07.2007]  
 
+ możliwość tworzenia własnych szablonów wydruków,
+ nowe szablony wydruków,
+ możliwość podania własnego normatywu miesiącznego,
+ możliwość ustalania, niezależnie dla każdej grupy m.in.: ilości zmian w ciągu doby (maks. 4), czasu trwania zmian, normatywu miesięcznego,
+ możliwość zaznaczenia dnia jako "ostry dyżur",
* przeniesiono kilka opcji z okna "Konfiguracja" do okna "Edycja danych grupy" (np. czas trwania dyżuru "8"). Dzięki temu każda grupa będzie mogła mieć inne parametry.
+ możliwość odzyskiwania utraconych lub omyłkowo zmienionych danych dotyczących zarówno pracowników jak i dyżurów,
+ możliwość określenia godzin pomiędzy którymi dyżur ma być traktowany jako "nocny",
- w oknie "Konfiguracja" tabelę z podanym sposobem rozdziału godzin dyżuru nocnego pomiędzy D, N, S,
+ możliwość powiększenia okna programu na cały ekran,
+ angielska wersja językowa,
+ wiele drobnych zmian,
 
wersja 1.52 [30.12.2006]  
 
* niepoprawne obliczenie godzin świątecznych w czasie dyżuru nocnego dnia 31.12.2006
 
wersja 1.51 [18.11.2006]  
 
+ możliwość pomniejszania normatywu miesięcznego jeżeli święto wypada w sobotę (np.: 11.11.2006 r.),
+ możliwość samodzielnej zmiany statusu dnia (świąteczny/nieświąteczny),
+ możliwość dopisywania do każdego dnia notatek, które następnie są wyświetlane w oknie głównym pod Kalendarzem.
 
wersja 1.50 [10.09.2006]  
 
+ możliwość dodawania dyżurów oraz dni wolnych z menu kontekstowego (po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy na kalendarzu),
+ możliwość zabezpieczenia dostępu do programu hasłem,
+ nowe rodzaje dni wolnych: urlop bezpłatny, opieka na członkiem rodziny oraz zwolnienie na dziecko.
 
wersja 1.42 [29.08.2006]  
 
* sposób wyznaczania kolumny "R" w wydruku "Karta ewidencji pracy",
* przenoszenie niedopracowania na kolejny miesiąc jeżeli pracownik nie miał wprowadzonych żadnych dyżurów ani wolnych w bieżącym miesiącu.
 
wersja 1.41 [18.08.2006]  
 
+ możliwość zmiany czasu trwania dyżuru "8" (zmieniając go zmienia się normatyw miesięczny),
+ możliwość automatycznego przenoszenia godzin nadpracowanych/niedopracowanych w bieżącym miesiącu na kolejny miesiąc,
* błąd występujący przy niektórych ustawieniach "Rozliczeń nocy" w oknie Konfiguracja.
 
wersja 1.40 [05.08.2006]  
 
+ możliwość jednorazowego usunięcia wszystkich dyżurów lub wolnych dla wybranego pracownika w wybranym miesiącu,
+ możliwość jednorazowego usunięcia wszystkich dyżurów lub wolnych w wybranym miesiącu,
+ możliwość modyfikacji symboli typowych dyżurów ("8"-ek, "12"-ek, dopracowań oraz nocy),
+ możliwość usuwania pracowników oraz grup pracowników,
+ możliwość wprowadzania niepełnych etatów,
+ przejrzyste menu programu,
* błąd występujący w wydruku "Indywidualne rozkłady pracy".
 
wersja 1.30 [07.03.2006]  
 
+ opcję umozliwiającą traktowanie dyżurów wypadających w soboty jako "świąteczne",
+ mozliwość zmiany danych zawartych w stopkach dostępnych wydruków,
+ możliwość usuwania dyżurów za pomocą menu kontekstowego (pojawia się po naciśnięciu prawego przycisku myszki na dyżurze).
 
wersja 1.22 [19.02.2006]  
 
* błąd, który pojawił się w wersji 1.21, związany z podawaniem nieprawidłowego normatywu miesięcznego.
 
wersja 1.21 [11.02.2006]  
 
* kilka drobnych błędów.
 
wersja 1.20 [09.02.2006]  
 
+ możliwość wydruku indywidualnych rozkładów pracy,
+ możliwość określenia danych, które mają się pojawić na indywidualnym rozkładzie pracy,
+ możliwość wprowadzania dni wolnych za pracę w niedzielę/święto,
+ możliwość wprowadzania dni wolnych za pracę w sobotę,
+ możliwość ustalenia sposobu rozdzielania liczby godzin w dyzurach "nocnych" pomiędzy świąteczne, dzienne i nocne,
+ możliwość edycji niektórych parametrów wstawionych dyżurów,
+ możliwość zmiany domyślnych godzin rozpoczęcia dyżurów dziennych i nocnych,
+ możliwość podania godziny rozpoczęcia każdego dyżuru,
+ możliwość dopisania godzin nadliczbowych do każdego wstawionego dyżuru,
+ możliwość ustalenia warunków zaliczenia godzin nadliczbowych jako 100%.