Logo

GRAFIK DYŻURÓW

:: Strona główna > Pytania i odpowiedzi

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Sprawdź nowy program Grafik Dyżurów Pro
Poniżej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 1. Wydruki grafiku nie są czytelne, brak zaznaczenia dni wolnych innym kolorem
  By na wydrukach uzyskać kolorowanie np.: dni wolnych na leży w ustawieniach przeglądarki internetowej zaznaczyć opcję Drukuj tło (np.: w Internet Explorer: Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Zaawansowane > Drukowanie > Drukuj kolory i obrazy tła).
 2. Czy można wprowadzić rozliczenie okresu urlopowego dla dyżurujących po 12h, czyli rozliczyć np. urlop lub opiekę po 12 godz.?
  Tak. Należy w zakresie wprowadzonego urlopu wprowadzić wymaganą ilość dyżurów. Wówczas czas urlopu liczy się jako suma czasów tych dyżurów. Jeżeli w zakresie urlopu nie zostanie wstawiony żaden dyżur wówczas czas urlopu zostanie wyliczony jako ilość dni powszednich w urlopie pomnożony przez czas trwania dyżuru "8".
 3. Czy można zmieniać ustawienie linii w wykazie dyżurów, tak jak to się robi w Wordzie albo w Excelu?
  Tak. Należy otworzyć np. w Notatniku plik styl.css znajdujący się w katalogu z Grafikiem. Następnie w linii zaczynającej się od #tab zamienić ciąg znaków #777777 na nazwę pożądanego koloru w języku angielskim. Np. chcąc osiągnąć niebieski kolor obramowania linia ta powinna wyglądać:
  #tab TD {border: solid 1 blue;}
 4. Czy można usunąć błędnie wpisany dyżur?
  Tak. Należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na dyżurze przeznaczonym do usunięcia i trzymając wciśnięty przycisk myszy, przeciągnąć dyżur do Kosza. Symboliczny Kosz znajduje się w oknie głównym programu, po prawej stronie, nad kalendarzem.
 5. możliwość edycji wbudowanych zmian
  Parametry "wbudowanych" zmian można zmieniać w oknie edycji Grupy Pracowników (menu: Grupy > Modyfikuj... > Zmiany). By umozliwić wprowadzenie nietypowych zmian, np. zachodzących na siebie należy wyłączyć automatyczne przeliczanie (wycisnąć przycisk z ikonką kalkulatora).
 6. możliwość wpisywania dowolnych zmian, np. 10:00-22:00, 14:00-22:00
  Patrz opis powyżej. Ważne w w/w przykładzie jest wyłączenie Kalkulatora.
 7. wprowadzić możliwość indywidualnie zmieniać normatyw pracownika
  Normatyw pracownika można zmienić np. ustalając Wymiar etatu (menu: Pracownicy > Modyfikuj... > Czas pracy) procentowo lub poprzez ręczne wpisanie wartości normatywu.
 8. możliwość usuwania zaznaczonych dni wolnych pojedyńczo, bez konieczności usuwania wszystkich wszystkich
  By usunąć jeden urlop (wolne) należy na jego symbolu (kwadrat) kliknąć lewym przyciskiem myszy i trzymając go wciśniętym - przeciągnąć i upuścić do pola Kosz (po prawej stronie nad Kalendarzem).
 9. możliwość planowania urlopu w godzinach - konkretna liczba godzin
  Patrz punkt nr 2 niniejszego działu.
 10. możliwość edycji wydruków, a konkretnie usunięcie "oddziałowa" i "przełożona pielęgniarek", aby wpisać funkcje obowiązujące w danej jednostce
  Pliki szablonów wydruków to pliki tekstowe, które można modyfikować samodzielnie w dowolnym edytorze tekstu (np. Notatnik). Znajdują się one w katalogu Templates.
 11. nie ma możliwości dodania soboty jako dnia swiątecznego
  Można to zrobić globalnie w oknie edycji Grupy pracowników (menu: Grupy > Modyfikuj... > Normatyw) zaznaczając opcję Traktuj sobotę jako święto. Innym sposobem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na dowolnym dniu (również sobocie) w Kalendarzu (w oknie głównym programu) i wybranie opcji Święto.
 12. nocki należałoby podzielić na zwykłe i świąteczne czyli soboty i niedziele
  To, jak rozdzielane są godziny przypadające na "nocki" wynika z ustawień poczynionych w oknie Kofiguracja na zakładce Dyżury w sekcji Noce.
 13. aby była możliwość ustawienia czasu pracy na 8 a nie 07:35
  czas trwania dyżuru potocznie zwanego "8" ustala się w oknie edycji Grupy pracowników (menu: Grupy > Modyfikuj... > Normatyw). Domyślnie jest to rzeczywiście 7:35.
 14. kolorystyka i miękkość
  Przesyłając tego typu uwagi proszę o więcej konkretów. O ile kolorystyka w pewnym zakresie może być modyfikowana przez użytkownika (np,: kolor zmian, symboli przypisanych dla pracowników) to trudno mi się domyśleć co autor miał na myśli pisząc "miękkość"...